امور رفاهی

یکی از واحدهای  زیر مجموعه ی مدیریت دانشجویی میباشد که افتخار دارد با ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی به دانشجویان از طرف صندوق رفاه و سهولت در انجام امور فارغ التحصیلی و صدور مجوز ها و تسویه حساب دانش اموختگان از شروع تا پایان تحصیل در کنار این عزیزان و همراهشان باشد .