اداره تربیت بدنی

معرفی اداره تربیت بدنی

ورزش در دانشگاه یعنی کار، نشاط، دانش و آگاهی که پیوند آنها باعث برخورداری از جامعه ای خلاق، پویا، سالم و استوار می گردد. نظر به اهمیت مسأله ورزش در سلامت جسم و تأثیر آن بر روح انسان، اداره فوق برنامه تربیت بدنی دانشگاه در راستای تحقق اهدافی مانند توسعه رشته های مختلف ورزشی، ترغیب دانشجویان به شرکت در فعالیت های ورزشی، تشکیل تیمهای ورزشی به برگزاری مسابقات ورزشی، ‌پیش بینی و تهیه وسایل و تجهیزات ورزشی  فعالیت می کند.این اداره با فراهم کردن امکانات لازم ورزشی برای دانشجویان سعی در ایجاد محیطی شاداب و پر تحرک برای قشر جوان و پر انرژی دارد.

شرح وظایف:

 1. پیش بینی بودجه، نیروی انسانی و احتیاجات ضروری و ارائه گزارش لازم به مدیریت فرهنگی و دانشجویی

 2. تدوین برنامه  های سالانه اداره تربیت بدنی دانشکده

 3. سازماندهی کلاسهای فوق برنامه دانشجویی

 4. سازماندهی و نظارت برعملکرد مربیان حق التعلیم رشته های ورزشی دانشگاه

 5. ارائه گزارش عملکرد سالیانه اداره تربیت بدنی

 6. کارشناسی خرید تجهیزات مورد نیاز اعزامها به مسابقات و کلاسهای فوق برنامه

 7. فراهم نمودن تسهیلات لازم برای گسترش و توسعه ورزش در دانشکده

 8. تهیه امکانات و فراهم نمودن مقدمات گذراندن سالم اوقات فراغت وابستگان به کارکنان دانشگاه، نظیر کلاسهای تفریحی و آموزشی در رشته های مختلف ورزشی

 9. اجرای مسابقات و نظارت بر حسن اجرای آن و ایجاد رقابت سالم ورزشی جهت تقویت انگیزه و پذیرش نقش مفید ورزش در باروری قابلیت های فردی و اجتماعی و گنجاندن آن در برنامه روزانه و هفتگی دانشجویان، کارمندان و اعضاء هیئت علمی

 10. آماده سازی و تجهیز اماکن ورزشی جهت افزایش روحیه ورزشی دانشجویان کارکنان

 11. عقد قرار داد با افراد و ادارت و سازمانها در خصوص آموزش و تهیه امکانات ورزشی

 12. برگزاری کلاسهای آموزشی و تمرینی کارکنان، دانشجویان و فرزندان کارکنان

 13. برقراری ارتباط فرهنگی ورزشی و علمی با دیگر موسسات خصوصاً اداره تربیت بدنی شهرستان و وزارت مطبوع

 14. انجام کلیه مکاتبات اداری 

 15. تهیه گزارشات و بارگزاری برنامه عملیاتی